Home » Reglement

Reglement

 

 1. De Klompenfeest Minitriathlon is een evenement, bedoeld om kinderen op een leuke en laagdrempelige manier kennis te laten maken met de triathlonsport. Presteren mag, maar hoeft zeker niet;
 2. Voor het fietsonderdeel mag een gewone fiets, een racefiets of mountainbike worden gebruikt. Er mag géén gebruik worden gemaakt van (elektrische) fietsondersteuning;
 3. De fiets moet technisch in goede staat verkeren (geen speling, geen losse onderdelen). Hierop wordt voorafgaand aan de wedstrijd gecontroleerd;
 4. Bij het fietsonderdeel is een helm verplicht. Hierop wordt voorafgaand aan de wedstrijd gecontroleerd. Zonder helm is deelname niet mogelijk. De organisatie stelt géén helmen beschikbaar;
 5. Bij het wisselen van de onderdelen (in het parc fermé) mag 1 ouder per deelnemer een handje helpen. Om de overige deelnemers niet te hinderen, dienen de ouders op de wisselplek te blijven (bij het startnummer op het fietsenrek). 
 6. Ouders mogen de kinderen niet begeleiden op het wedstrijdparcours. Daar zorgen onze vrijwilligers en verkeersregelaars voor;
 7. De organisatie van de Minitriathlon tracht op verschillende manieren de veiligheid van de deelnemers te garanderen. Deelname blijft echter op eigen risico.
 8. Na inschrijving volgt géén restitutie indien een deelnemer niet kan deelnemen of indien het evenement, om welke reden dan ook, geen doorgang vindt (b.v. door weersomstandigheden). Het startnummer is niet overdraagbaar;
 9. Er is op de wedstrijddag zelf géén mogelijkheid tot na-inschrijving.
 10. Over de uitslag van de Klompenfeest Minitriathlon kan niet worden gecorrespondeerd.
 11. Tijdens het evenement worden foto- en video opnames gemaakt,  welke gebruikt kunnen worden voor reclame en marketing doeleinden (publicatie op deze website of in documentatie betreffende de Minitriathlon). Bij het betreden van het evenemententerrein geeft de deelnemer en/of bezoeker (stilzwijgend) toestemming aan de organisatie deze opnames te gebruiken. Hiervoor is de organisatie geen vergoeding verschuldigd. Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met de organisatie.

12. Privacy statement: 

* Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van toepassing.

* Er is een privacy verklaring opgesteld tussen de organisatie van de Klompenfeest

Minitriathlon enerzijds en inschrijven.nl anderzijds.

* De database wordt beheerd door inschrijven.nl en voldoet aan de wettelijke verplichting t.a.v. privacy wetgeving.

* De gegevens die verzameld worden omvatten: (voor)naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, bezit zwemdiploma en betalingsinformatie (zoals bankrekening). We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan we nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

* De verzamelde gegevens kunnen alleen ingezien worden door de organisatie van de Klompenfeest Minitriathlon en door inschrijven.nl.

* De gegevens die wij van de deelnemers hebben opgenomen, kunnen op verzoek opgevraagd, gecorrigeerd of verwijderd worden. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de deelname aan de Minitriathlon (bijvoorbeeld uitsluiten van deelname indien gegevens verwijderd worden).

* De gegevens opgenomen in de database worden niet gedeeld met derden en dienen alleen voor de organisatie van de Klompenfeest Minitriathlon. De gegevens worden bewaard en gebruikt voor de organisatie van evenementen in de toekomst.

* Voor vragen kunt u contact opnemen via ons emailadres: klompenfeestminitriathlon@hotmail.com.

 

Parkeren

Wij verzoeken de deelnemers en toeschouwers zoveel mogelijk per fiets te komen. Er is parkeergelegenheid op het grasveld naast zwembad de Schaeck. Deze parkeergelegenheid is te bereiken via de H.W. Iordensweg, afslag Voordersteeg en vervolgens het Schakerpad. De parkeerplaatsen rond zwembad de Schaeck zijn gesloten en ook elders op of langs de parcours kan NIET geparkeerd worden. Volg de aanwijzingen op de borden en van de parkeer regelaars.